Søkemotoroptimalisering (SEO)

Bakgrunn
«…Nettsider er ikke lette å finne ut av for en søkemotor. For at sider skal bli tilgjengelige må de kunne finnes av søkemotoren, de må ha en slik struktur at søkemotoren klarer å tolke dem, motoren må kunne mellomlagre resultatet slik at det kan presenteres for brukeren og brukeren av søkemotoren må kunne forstå hva siden formidler etter at søkemotoren har lagd sitt resultat.

De første søkemotorene som ble lagd tidlig i 1990-årene var motorer som brukte treff på enkeltord. Dette var en grei metode da webben var liten og utfallsrommet for et søk tilsvarende lite. Dette hadde også den gunstige effekten at indekser ble moderate i størrelse og at en derfor kunne bruke maskiner som var lett tilgjengelige.

Etter som webben økte i omfang ble det gjort flere forsøk på å lage modeller for å rangere sider, indeksene ble dermed mer komplekse og generering av søkeresultater tyngre. Dette medfører at søkemotorenes resultater er en avveining mellom hva som er teknisk mulig opp mot hva som er praktisk gjennomførbart med tilgjengelig regnekraft.

Søkemotoroptimalisering er et knippe metoder for å gjøre websider mer tilgjengelige for «indekseringsboten» til søkemotorene, for derved å få bedre rangering. For å få dette til bruker en kunnskap om hvordan søkemotorene arbeider og i noen grad kjente problemer og svakheter ved enkelte av søkemotorene.

Indekseringsboten kalles også ofte for en «spider» eller en «webcrawler» og er et automatisk program som henter sider og systematiserer dem. Avanserte søkemotorer kan ofte bestå av flere slike automatiske programmer som utveksler informasjon seg imellom og lagrer resultater i store databaser….»

Kilde: Wikipedia
Bli sett!
Markedsføring handler gjerne om å være på plass der folk er, og folk er på Google. I de fleste kjøpsprosesser bruker vi søkemotorene for å samle informasjon, sammenligne, og finne de aller beste tilbudene. Kort fortalt… Hvis du ikke er synlig i søkemotoren blir du sannsynligvis heller ikke vurdert.

Hensikten med søkemotoroptimalisering (SEO – Search Engine Optimization) er å få deg høyere opp i søkeresultatene for relevante søkeord, på Google og også på andre søkemotorer. Det handler om å forstå hva brukerne dine leter etter, og å presentere det på en måte som spiller sammen med hvordan Google fungerer. På denne måten får du en større andel av relevant søketrafikk inn til ditt nettsted. Noe som medfører flere treff samtidig som det styrker din merkevare. SEO er ikke noe du gjør én gang, men en gjennomgripende og varig aktivitet som får konsekvenser helt ned til valg av informasjonsarkitektur.

Dette har AERIALIS Web og Media tatt høyde for ved å velge publiseringsverktøyet WORDPRESS. For her finner du en rekke moduler – eller plugins som de kalles – for å søkeoptimalisere nettstedet ditt!

Ta kontakt så ser vi hva vi kan gjøre for at du blir sett på nettet!

Posted in AW&M and tagged , , , .