Kom i gang!

NETTTSTEDET ER DIN BEDRIFTS VIRTUELLE UTSTILLINGSVINDU!

Det er du som velger hva kundene dine vil komme til å se og hvilket inntrykk de vil sitte igjen med.
Det kunden ser på ditt nettsted vil han assosiere med din bedrift. Da er det viktig at det han ser gir de riktige assosiasjonene!

For at du skal få maksimal nytte av nettstedet ditt er du avhengig av to viktige suksessfaktorer:

 1. Et gjennomarbeidet rammeverk
  Ethvert informativt og brukervennlig nettsted må være basert på et gjennomarbeidet rammeverk som klart definerer innholdet og omfanget av nettstedet.
 2. Enkelt å drifte
  Internett er et medium hvor alt skjer i et forrykende tempo og hvor ting er i konstant endring. Det betyr at nettstedet må være lett å vedlikeholde og drifte slik at det kan holde tritt med utviklingen på nettet.

Det er nettopp disse faktorene AERIALIS Web & Media ønsker å fokusere på slik at du får maksimal nytte ut av nettstedet ditt!

Tre-stegsprosessen 

For at du skal få mest mulig igjen for nettstedet ditt har jeg utarbeidet en prosess for igangkjøring av det enkelte prosjekt. Prosessen er en tre-trinns rakett som består av følgende faser:

 1. Kartlegging av behov
 2. Installasjon og konfigurasjon
 3. Opplæring og igangkjøring

1 Kartlegging av behov
Her utarbeider vi rammeverket for nettstedet. Hvilken informasjon og image du ønsker å fremme, hvilke målgrupper du vil henvende deg til, hvilke moduler du ønsker å ta i bruk , osv. Kort sagt hvordan nettstedet ditt skal se ut og fungere.

2 Installasjon og konfigurasjon
Deretter installerer og konfigurerer vi nettstedet, slik at det fungerer riktig ut fra rammene.

3 Opplæring og igangkjøring
Til slutt kjører vi en opplæring av nettsteds administratoren, slik at hun eller han har den nødvendige kunnskap for å holde nettstedet i drift. Denne bolken avsluttes med å åpne nettstedet for alle!

Nettstedets rammeverk

Rammeverket beskriver i korte trekk hvordan nettstedet ditt skal se ut og fungere, og det konstruerer du ved hjelp av papir og blyant!

Jeg har laget en sjekkliste bestående av 10 trinn som hjelper deg gjennom prosessen med å utarbeide dette rammeverket. På denne måten er du innom de elementene som gjør at et nettsted vil fungere. Både for den enkelte bruker og for den som skal vedlikeholde det.

Sjekklistens 10 trinn:

 1. Hensikten – Hvorfor skal du ha et nettsted?
 2. Målgrupper – Hvilke målgruper ønsker du å nå?
 3. Omfang – Hvor omfattende skal nettstedet være?
 4. Innhold – Hva skal nettstedet inneholde?
 5. Designelementer – Hvordan skal nettstedet se ut?
 6. Interaktivitet – Ønsker du interaktivitet med brukerne?
 7. Verktøy – Hvilke verktøy ønsker du å bruke?
 8. Drift og vedlikehold – Hvordan skal netstedet driftes og vedlikeholdes?
 9. Promotering – Hvordan får du «spredd det glade budskap»?
 10. Innovasjon – Hva med framtiden?

Effektiv drift og enkelt vedlikehold

Mange nettsteder lider dessverre av at de blir sjelden oppdatert. Det er mange årsaker til dette, men en av de viktigste er at oppdateringer ofte kan være for tidkrevende å gjennomføre i en ellers hektisk hverdag. ‘Skremmende’ uttrykk som FTP, ISP, HTML-kode, PHP-skripting, Databaser og så videre gjør ikke situasjonen enklere.

Men det finnes løsninger!
Ved hjelp av et publiseringssystem kan du enkelt vedlikeholde selv store stort nettsted uten å måtte ha kjennskap til noen som helst form for programmering eller lignende.

Det finnes jo så mange ulike publiseringssystem. Hvilket skal jeg velge?

Ikke noe problem! AERIALIS Web & Media har gjort valget for deg! Etter en grundig vurdering og omfattende bruk falt valget til slutt på WORDPRESS, et modulbasert publiseringssystem fordi det er:

 1. Enkelt å installere og kjøre i gang
 2. Enkelt å tilpasse
 3. Enkelt å vedlikeholde
 4. Enkelt å oppdatere
 5. Gratis!

Kom i gang!

Ser dette interessant ut? Hvorfor ikke starte med èn gang?!

Nedenfor finner du et skjema hvor du umiddelbart kartlegger behovet ditt! Bruk noen minutter og svar på spørsmålene så godt det lar seg gjøre. Når du føler deg ferdig sender du hele sullamitten til meg. Jeg gjør en gjennomgang og kommer tilbake til deg med et forslag til et eventuelt videre samarbeid og en framdriftsplan.

Nettstedsspesifikasjon