Vektsdrevet webdesign

Vekstdrevet webdesign er en løpende prosess som holder nettsiden i konstant utvikling!

Wireframing

Med gode wireframes blir utviklingen og prosessen kostnadseffektiv. Det er jo aldri feil!

responsive nettsider

Mer enn 50% av surfingen foregår på mobilen. Med et responsivt design er du der!

Single page website

Cut the crap! Få alt på ett sted. Svaret er en Single Page Website!

søkemotoroptimalisering

Søkemotorer er en meget viktig vei inn til nettsidene dine. Sørg for at du blir funnet!

gdpr

Med EUs direktiv for personvernssikkerhet har du ikke råd til å la være!

metode
Vekstdrevet webdesign

Vekstdrevet webdesign er en interaktiv, løpende prosess hvor endringer skjer kontinuerlig og nettsiden er i konstant utvikling.

icon_jigzaw_yellow

Vekstdrevet design er et fleksibelt alternativ til den mer tradisjonelle måten å gjøre det på. Det er større rom for endringer, forbedringer og videreutvikling.

Ved å gå for vekstdrevet design fjerner man gjetning og antakelser fra nettsideprosjekter og fokuserer heller på analyse og fakta. Du har også mulighet til å stadig tilpasse nettsiden basert på endringer av forretningmodell eller om du oppdager problemer ved brukervennligheten på nettsiden.

Det er ikke sjeldent at nettsideprosjekter går utover både tidsrammer og budsjetter. Vekstdrevet design gjør det mulig å betale for en nettside månedlig. Det er også ressursbesparende da man ikke trenger å legge alt annet arbeid til side for å utføre endringer på nettsiden, hvilket sparer bedrifter penger.

Hele prosessen er bygd opp slik at bedriften jobber tettere sammen. Det er viktig å involvere både salg og markedsføring både når det gjelder gode ideer, kundeerfaringer og tilbakemeldinger, samt læring fra ting man har implementert.

metode
Wireframing

En såkalt wireframe er enkle, visuelle skisser med forslag til strukturen, funksjonaliteten og sammenhengene på nettsidene dine og fungerer som arbeidstegninger for selve utformingen.

icon_jigzaw_orange

En «wireframe» er kort og greit enkle skisser av nettstedet ditt. En arbeidstegning som det ferdige nettstedet blir basert på.

Med wireframing legger vi vekt på å designe med og for innholdet. Vi vektlegger struktur, funksjonalitet og sammenhengene fremfor farger, fonter, logoer og … bling.

Blyant og papir er de viktigste verktøyene for wireframing, eller skissering om du vil. 

Ja, i tillegg til hjernevirksomheten selvsagt!

Med gode wireframes brukt som arbeidstegninger skjer utviklingen av nettstedet betydelig raskere.

Med gode wireframes blir utviklingen og prosessen kostnadseffektiv. Det er jo aldri feil!

tjeneste
Responsive nettsider

En responsiv nettside kan vises på alle skjermstørrelser. Elementene på siden vil automatisk strekkes, krympes eller flyttes for å tilpasses den tilgjengelige skjermplassen.

icon_jigzaw_pink

Responsivt design er en måte å lage og designe websider på hvor nettstedet automatisk tilpasser seg den skjermen som brukeren benytter.

En responsiv nettside kan vises på alle skjermstørrelser.
Avhengig av type enhet brukeren benytter seg av vil designet automatisk strekke seg eller krympe for å passe til skermen.

Dette gjerlder selvsagt for alt fra smarttelefonen til de største skjermene!

Med nærmere to milliarder smarttelefonbrukere er det definitivt behov for å ha nettsider som er kompatible og kan vises riktig på alle skjermstørrelser. Fordelene er enorme siden mer enn 50 prosent av all surfing foregår ved hjelp av mobiltelefonen!

Ser en fremover vil nok nye skjermstørrelser bli lansert som er både større og mindre enn dagens skjermer. Med responsivt design slipper man å bekymre seg for hvilken flate brukeren anvender eller hvilke skjermstørrelser som kommer på markedet i fremtiden.

tjeneste
S.E.O

Søkemotorer er en svært viktig vei inn til nettsidene dine og sørger for at du blir funnet når noen leter etter deg.

icon_jigzaw_green

Nettstedet bør ha en logisk og intuitiv oppbygning og sidenes adresse (URL) bør være lesbare.
Eksempel: http://kites.aerialis.no/blog/the-best-evening/
Dette forteller både oss og søkemotorer noe om hva siden dreier seg om.

Titler er nettsidens “overskrift” når den listes opp i søkemotorer eller lenkes i sosiale medier. Her er det viktig å kombinere søkeord/variasjoner – samt gjerne også avsender/bedriftsnavn. En god tittel skal virke lokkende, men ikke mislede brukere.

Legg inn beskrivelser som forteller hva bildene forestiller. Dette muliggjør visning i Googles bildesøk.

Store bilder sinker innlastingen i nettlesere. Komprimer derfor alle bilder ned til under 100kB.

JPG-formatet passer best bilder, mens PNG-formatet best til ikoner, håndskrift og andre motiver der detaljer vil være viktige.

Innholdet på siden skal gi de besøkende verdi. Prøv å besvare spørsmålene kunder stiller – og skriv oversiktlig innhold som hjelper de med å finne den informasjonen de ønsker.

Unngå duplikat innhold da dette kan oppfattes av Google som spam. Duplikater gjør det i tillegg vanskelig for søkemotorer å vite hvilken av sidene som skal rangeres i søk.

tjeneste
The General Data Protection Regulation!

The General Data Protection Regulation (GDPR), EUs forordning for personvern, blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

icon_jigzaw_lblue

Du skal vite klart og tydelig hva dine personopplysninger brukes til, og du har også rett til tilgang til dine personopplysninger.
(Artikkel 5)

Hvis du ikke lenger er kunde, eller hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes for eksempel i markedsføring, har du rett til å få slettet dine personopplysninger. (Artikkel 17)

Du har rett til å overføre opplysninger fra en leverandør til en annen, for eksempel om du skal bytte bank eller forsikring. Dette må skje i maskinlesbart format. (Artikkel 20)

Virksomheter kan ikke behandle dine personopplysninger med mindre du har gitt en spesifikt og klart samtykke. Det blir slutt på “I agree” til ti sider med liten skrift som du ikke forstår. (Artikkel 25)

tjeneste
Single Page Website

Målet med en såkalt Single Page Website er å gi brukeren akkurat den informasjonen han/hun trenger for å ta en avgjørelse og å handle deretter. 

icon_jigzaw

Etter at du har definert hovedhensikten blir ALT lagt opp etter denne. Målet er å få brukeren til å ta en avgjørelse i din favør og handle deretter.

En One Page Website har kun èn funksjon, å gi brukeren nok insentiver til å ta en avgjørelse i din favør. Alt annet bektraktes som støy og kan fjernes.

Når du først har bestemt deg for hensikten, er det ikke så mye som skal på plass før nettsiden er klar.

Med en One Page Website er du på plass nesten umiddelbart!

Tidsbesparende betyr også kostnadseffektivt. Med en One Page Website får du full valuta for pengene og du kan fokusere på andre ting enn å passe på VISA-kortet!

TA KONTAKT

Tel: +47 930 53 101

E-post: media@aerialis.no

Roald Amundsensgt. 15

1524 Moss

2002 - 2018© AERIALIS Web & Media

❤ WordPress & Elementor

Til toppen

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) på vårt nettsted.

Vennligst bekreft at du aksepterer våre tracking cookies. Eller du kan avslå tracking slik at ingen informasjon verken lagres eller sendes til tredjeparter når du bruker våre nettsider.